01333692220-09111493370

بایگانی روزانه:‌ مهر ۱۷, ۱۳۹۷

خرید کتاب در روز جهانی کودک

می خواستیم دنیاشان آرام باشد،بدون جنگ،بدون خشونت،با اندیشه ای آرام،با ذهنی باز برای رها بودن و کودکی کردن. با دو بال برای پرواز رویاها و آرزوهاشان. ما تنها وسیله ایم،ما راه را تسهیل کردیم،مسیر را نشانشان دادیم بخشی از دنیاشان در طبیعت بکر می پرورد ،مابقی جایی است میان انبوهی از کتابها. روز کودک مبارک […]

بیشتر بخوانید...