01333692220-09111493370

بایگانی ماهانه:مهر ۱۳۹۷

خرید کتاب در روز جهانی کودک

می خواستیم دنیاشان آرام باشد،بدون جنگ،بدون خشونت،با اندیشه ای آرام،با ذهنی باز برای رها بودن و کودکی کردن. با دو بال برای پرواز رویاها و آرزوهاشان. ما تنها وسیله ایم،ما راه را تسهیل کردیم،مسیر را نشانشان دادیم بخشی از دنیاشان در طبیعت بکر می پرورد ،مابقی جایی است میان انبوهی از کتابها. روز کودک مبارک […]

بیشتر بخوانید...

تولد دو سالگی باغ کودک و طبیعت تی تی

برما گذشت هرچه زمستان سرد بود بنشسته ایم چشم به راه بهارها برای کودکی که دستش را نرم نرمک گرفتیم تا راه رفتن بیاموزد، چشم انتظار شکوفه زدن امید بیهوده ای نیست. بارها تجربه کردیم و آموختیم و همچنان در حال آموختنیم.قدر دان تمام عزیزانی هستم که از شروع مدرسه همراهم شدند،کمک کردند،یاد دادند و […]

بیشتر بخوانید...