01333692220-09111493370

بایگانی روزانه:‌ مرداد ۱۴, ۱۳۹۷

اردوی عباس آباد مازندران

  سومین اردوی خارج از استان باغ کودک و طبیعت تی تی به شهر عباس آباد مازندران انجام شد و کودکان در فضای مدرسه طبیعت وایو بازی کردند و همراه با کودکان آن مدرسه برای یک برنامه جنگل پیمایی و آب تنی در رودخانه راهی جنگل تیلا کنار شدند.سفری که پراز تجربیات جالب بود. نمایش […]

بیشتر بخوانید...