01333692220-09111493370

بایگانی ماهانه:مرداد ۱۳۹۷

اگر کودکان را آزاد بگذارید خود راهی خواهند یافت

کودکان ثابت درباغ کودک و طبیعت تی تی کم کم روشهای حل مساله را می آموزند.آنها برای رسیدن به آنچه می خواهند، فکر می کنند یا به تنهایی و یا با ایجاد یک تیم و انجام کار گروهی همراه با نظارت یک تسهیلگر به نتیجه دلخواه میرسند نمایش ویدئو

بیشتر بخوانید...

تسهیلگری مادر-کودک زیر سه سال

در تسهیلگری کودکان زیر سه سال مواردی که برایمان مهم است توانمندیهای منحصر به فرد تک تک کودکان است.اینکه کودک ما در کدام حس نسبت به سایر همسالانش متمایز تر است. این وجه تمایز در تسهیلگری زمانی کمک میکند که درخواستهای کودک را بتوانیم به موقع تشخیص دهیم.در اغلب موارد ما با کودکانی روبرو هستیم […]

بیشتر بخوانید...

اردوی عباس آباد مازندران

  سومین اردوی خارج از استان باغ کودک و طبیعت تی تی به شهر عباس آباد مازندران انجام شد و کودکان در فضای مدرسه طبیعت وایو بازی کردند و همراه با کودکان آن مدرسه برای یک برنامه جنگل پیمایی و آب تنی در رودخانه راهی جنگل تیلا کنار شدند.سفری که پراز تجربیات جالب بود. نمایش […]

بیشتر بخوانید...