01333692220-09111493370

بایگانی ماهانه:اسفند ۱۳۹۶

تیم ما

«که عشق آسان نمود اول        ولی افتاد مشکل ها» زمستان ۹۴ ایده باغ کودک و طبیعت تی تی برای من  یک تلنگر بود برای نجات دخترم از سیستم نا کارآمد مهد کودک.سردرگم بین اجرای یک طرح تلفیقی شامل یک سری بازی و آزمایشهای مونته سوری و بودن در دل طبیعت در رفت و آمد بودم […]

بیشتر بخوانید...